Ксеркс II

(май – юли 424 г. пр. Хр.)

Ст. перс. Xašayārša, със значение “цар на героите” или “герой сред царете”, ст. гр. Xšrxhs.

Персийски цар от династията на Ахеменидите. Управлява от май до юни 424 г. пр. Хр.

Известията за него са предимно у Ктесий [18, 47-48], когото историците не считат за достатъчно достоверен и у Диодор Сицилийски [12, 71]. Според Ктесий, той е син на Артаксеркс І и царица Дамаспия и единствен законен наследник с титлата принц. От династията на Ахеменидите, за този цар се знае най-малко. Царува едва 45 дни, защото е убит при дворцов заговор. В заговора участват неговият полубрат Согдиан, евнухът Фарнак и вавилонският сатрап Меностан. Умира отровен в спалнята докато си почива пиян след разгулно пиршество.

Името му отсъства в местните извори. В запазени таблички от Нипур след Артаксеркс І следва веднага Дарий ІІ. Времето между двамата е прекалено кратко, за да се вместят двама царе като Ксеркс ІІ (45 дни) и Согдиан (6 месеца и 15 дни). Последната табличка от управлението на Артаксекс І датира от 24 декември 424 г. пр. Хр., а първата табличка от управлението на Дарий ІІ е от 13 февруари 423 г. пр. Хр. Има предположение, че в този кратък промеждутък са царували едновременно трима претенденти: Ксеркс ІІ в центъра на персийската държава; Дарий в Хиркания, където е сатрап, подкрепян също от Аршама, сатрапът на Мидия, Вавилония и Египет; Согдиан вероятно в Елам, където е признат. Има вероятност също това да се дължи и на факта, че официалните интронизации на царе се извършват по традиция в деня на Свещената нова година (1 април), а принцът е убит по-рано. Секундиан вероятно също не е могъл да присъства на официална интронизация заради военната намеса на Дарий в претенциите за престола.

Веселка Манавска

 

Литература

Дандамаев 1983: Дандамаев, М. А. Политическая история Ахеменидской державы. Москва, 1985 (с. 319).

Эрлихман 2002: Эрлихман, В. В. Древний Восток и античность. Правители Мира. Хронологическо-генеалогические таблицы по всемирной истории.Т. 1. Москва.

Olmstead 1948: Olmstead, A. T. History of the Persian Empire. Chicago, 1948.