Кир І

вероятно между 640 - 580 г.пр.Хр.

стперс. Kuruš, стгрц. Κῦρος, предполагаемо значение Слънцеподобен

Цар на Аншан. Син на Тейспес/Чишпиш и пряк наследник на царската власт. Според слухове, управлението на царството е поделено с брат му Ариарамнес (дядото на Дарий І) - единият царува в Аншан, а другият във Парсуа, като васален владетел. Датировката на събитието е неясна. В науката още се проучва идентификацията на монарх, известен като Кир Парсумас. В надпис от 639 г.пр.Хр. пък се споменава, че асирийският цар Ашурбанипал (669 - 627 г.пр.Хр.) побеждава Елам и няколко свои бивши съюзници, сред които е и К. І. Синът му Аруку е изпратен в Асирия, за да засвидетелства почит към царя и повече нищо не се знае за него. След смъртта на Ашурбанипал, К. І продължава да отдава почит на наследниците му, но междувременно влиза в съюз с царете на Мидия и Вавилон - Киаксар (623 - 585 г. пр. Хр.) и Набополасар (658 - 605 г.пр.Хр.), с които през 614 - 612 г.пр.Хр. заедно завладяват Ниневия и Ашур, и слагат край на Асирийската империя. Мидия и Вавилон си поделят завладените земи, а К. І остава васален владетел на Мидия. През 595/594 г. пр. Хр. Киаксар се справя със скитската заплаха, като поканил скитите на пир и, когато се напили, наредил да ги избият. Следва опит за подчинение на Лидия, но заради настъпилото слънчево затъмнение по време на битката при р. Халис (28 май 585 г.пр.Хр.), Киаксар подписва мирен договор с царя на Лидия Алиат. К. І завършва дните си подчинен на мидийския цар Астиаг (584 - 550 г. пр. Хр.). Наследен е от сина си Камбиз І.

Веселка Манавска