Крит

Krete. Остров в източната част на Средиземно море, свързващо звено между Европа, Азия и Африка. Център на забележителна цивилизация през ІІІ-ІІ хил.пр.н.е., наричана предимно минойска, по името на легендарния цар Минос.

 

 

В писмени паметници на линейно писмо А върху глинени плочки от Агия Триада ХVІІІ-ХVІ в.пр.Хр. се срещат като най-вероятни тракийските лични имена Дизос и Питакос. Това е така и в писмените паметници на линейно писмо Б върху глинени плочки от Кносос ХV-ХІІ в.пр.Хр, където се срещат като най-вероятни тракийски лични имена Арес, Бузос, Дизос, Котис, Ксантос, Марон, Пеон, като топографски – Одрис и Тиния и като етнично име – Одрис.

 

С Крит, според митичните генеалогии, се свързва произходът на мистериите (в тракийските орфически светлища) на о. Самотраки и в Тракия на киконите, от където произхождал и техният учредител Орфей (Diod. 5, 77, 3-4). Не случайно Крит е една от многото области, която се обитава от предгръцко население, свързано с тракийската култура, наричано пеласги (Hom. Od. 19, 172-177).

                                                                                Калин Порожанов 

Литература:

Soesbergen 1979: Soesbergen P. van. Thracian Personal, Ethnic and Topographic Names in Linear A and B. – Kadmos, 18, 1979, 26-39.

Порожанов 1998: Порожанов К. Общество и държавност у траките, средата на ІІ – началото на І хил.пр.Хр. (в контекста на палеобалкано-западномалоазийската общност). Институт по тракология при БАН. София, 1998 (=Studia Thracica, 6), 15-19.