Апликация, сребро с позлата. Част от съкровището от с. Летница, Ловешко

Апликация, сребро с позлата. Част от съкровището от с. Летница, Ловешко

Вис. 5 см
Първа половина на 4 в. пр. Хр.
Местонахождение: РИМ Ловеч, инв. № 604
Литература
Венедиков, И. 1996: Тракийското съкровище от Летница. София.
Апликация, сребро с позлата. Част от съкровището от с. Летница, Ловешко
Апликация, сребро с позлата. Част от съкровището от с. Летница, Ловешко
Кана, Могиланска могила, Враца
Кана-ритон, Могиланска могила, Враца
Фиала с надпис, Могиланска могила, Враца
Панагюрски златен сервиз. Амфора-ритон / Panagyurishte gold set. Amphora-rhyton
Панагюрски златен сервиз. Амфора-ритон - детайл / Panagyurishte gold set. Amphora-rhyton - detail
Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton
Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton
Панагюрски златен сервиз. Ритон - детайл / Panagyurishte gold set. Rhyton - detail
Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton
Панагюрски златен сервиз. Ритон - детайл / Panagyurishte gold set. Rhyton - detail
Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton
Панагюрски златен сервиз. Ритон - детайл / Panagyurishte gold set. Rhyton - detail
Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton
Панагюрски златен сервиз. Ритон - детайл / Panagyurishte gold set. Rhyton - detail
Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton
Панагюрски златен сервиз. Ритон - детайл / Panagyurishte gold set. Rhyton - detail
Съкровище от Голяма Брестница / Golyama Brestnitsa Treasure
Съкровище Голяма Брестница. Цилиндрична купа, сребро / Golyama Brestnitsa Treasure. Cylindrical cup, silver
Съкровище Голяма Брестница. Касероле, сребро / Golyama Brestnitsa Treasure. Patera, siver
Съкровище Голяма Брестница. Касероле, сребро / Golyama Brestnitsa Treasure. Patera, siver
Апликация, сребро с позлата. Част от съкровището от с. Летница, Ловешко
Съкровище от с. Летница, Ловешко
Съкровище от с. Рогозен, Врачанско
Съкровище от с. Летница, Ловешко
Съкровище от с. Летница, Ловешко