Човек-природа-култура / Man-Nature-Culture

Човек-природа-култура / Man-Nature-Culture

Човек-природа култура: Дрена Тракия и Средновековна България 
Фотоизложба, която цели да запознае широката общественост, както и подрастващите, с връзката природа – култура в цялостния живот и в светогледа на древните и средновековни култури, видима в съхранените до наши дни недвижими и движими културни ценности.
Изложбата беше открита на 10 юни 2020 година в Софийското ларго
Човек-природа-култура / Man-Nature-Culture
Царският цвят цинобър / The royal colour Cinnabar