Две тромпетистки. Казанлъшка гробница / Two female trumpet players. Kazanlak tomb

Две тромпетистки. Казанлъшка гробница / Two female trumpet players. Kazanlak tomb

Детайл от живописта в купола / Detail from the frescoes in the vault
Снимка: Марин Каравелов / Photo: Marin Karavelov
Две тромпетистки. Казанлъшка гробница / Two female trumpet players. Kazanlak tomb
Сребърна тръба с дървената ѝ сърцевина (вдясно) / The silver trumpet with its wooden core (right)
Бронзова/медна тръба / The bronze/copper trumpet
Семейство зурни / A variety of zurna