Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha

Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha

Релеф на лъв – десен ъгъл на фронтона над входа на гробницата-мавзолей / Relief of a lion – right-hand corner of the pediment above the entrance to the tomb-mausoleum
4 в. пр. Хр. / 4thcentury BC
Снимка: Диана Димитрова / Photo: Diana Dimitrova
Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha
Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha
Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha
Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha
Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha
Мегалитна слънчева врата със слънчев диск, с. Розовец
Мегалитна слънчева врата със слънчев диск, с. Розовец, община Брезово: Слънчевият диск, обърнат на запад
Изсечена в скалата седалка с поглед на изток и към слънчевия диск, с. Розовец, община Брезово
Скалноизсечени седалки (тронове) с поглед на изток, с. Розовец, община Брезово
Мегалитна слънчева врата по време на лятното слънцестоене 2016 г., с. Бузовград
Казанлъшка гробница: фреска в купола
Казанлъшка гробница: детайл от сцената в купола
Казанлъшка гробница: детайл от живописта в куполното пространство
Казанлъшка гробница: детайл от сцената в купола
Казанлъшка гробница: централните персонажи в куполната сцена
Казанлъшка гробница: детайл от централната сцена в куполното помещение
Казанлъшка гробница: детайл от централната сцена в куполното помещение
Казанлъшка гробница: детайл от централната сцена
Казанлъшка гробница: детайл от куполната живопис
Казанлъшка гробница: детайл от сцената в куполното помещение
Казанлъшка гробница: снимка от въздуха
Могилата и навесът на гробницата при с. Александрово, Хасковско
Александровска гробница: сцената в долния регистър и гробното ложе
Александровска гробница: сцената в долния регистър
Александровска гробница: детайл от сцената в долния регистър
Александровска гробница: детайл от сцената в долния регистър
Александровска гробница: графит
Фасада на съоръжението под Жаба могила/The façade construction under Zhaba Mogila tumulus
Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha