Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton

Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton

Злато / Gold
Археологически музей, Пловдив / Archaeological museum, Plovdiv
Инв. № 3198 / Inv. 3198
В. 12.5 см, т. 505.5 г / H. 12.5 cm, wt. 505.5 g
Кр. на 4 - нач. на 3 в. пр. Хр. / End of the 4th - beginning of the 3rd c. BC
Съдът е оформен като глава на елен. Сцените върху късия рог представят Херакъл, побеждаващ Керинейската сърна, и Тезей с Маратонския бик. / The vase is shaped as a stag's head. The scenes on the short horn represent Heracles defeating the Ceryneian hind, and Theseus fighting the Marathon bull.
Снимка: Олег Константинов / Photo: Oleg Konstantinov
Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton
Панагюрски златен сервиз. Ритон - детайл / Panagyurishte gold set. Rhyton - detail
Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton
Панагюрски златен сервиз. Ритон - детайл / Panagyurishte gold set. Rhyton - detail
Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton
Панагюрски златен сервиз. Ритон - детайл / Panagyurishte gold set. Rhyton - detail
Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton
Панагюрски златен сервиз. Ритон - детайл / Panagyurishte gold set. Rhyton - detail
Съкровище от Голяма Брестница / Golyama Brestnitsa Treasure
Съкровище Голяма Брестница. Цилиндрична купа, сребро / Golyama Brestnitsa Treasure. Cylindrical cup, silver
Съкровище Голяма Брестница. Касероле, сребро / Golyama Brestnitsa Treasure. Patera, siver
Съкровище Голяма Брестница. Касероле, сребро / Golyama Brestnitsa Treasure. Patera, siver
Панагюрски златен сервиз. Амфора-ритон / Panagyurishte gold set. Amphora-rhyton
Панагюрски златен сервиз. Амфора-ритон - детайл / Panagyurishte gold set. Amphora-rhyton - detail
Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton
Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton
Панагюрски златен сервиз. Ритон - детайл / Panagyurishte gold set. Rhyton - detail