Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton

Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton

Злато / Gold
Археологически музей, Пловдив / Archaeological museum, Plovdiv
Инв. № 3197 / Inv. 3197 
В. 13.5 см, т. 647.6 г / H. 13.5 cm, wt. 674.25 g
Кр. на 4 - нач. на 3 в. пр. Хр. / End of the 4th - beginning of the 3rd c. BC
Долната част на съда е оформена като глава на елен. Върху рога са представени четири фигури - имената им са изписани до тях: Атина, Парис , Хера и Афродита. / The lower part of the vase is in the form of a stag's head. Four figure are represented on the horn - their names are inscibed next to them: Athena, Paris , Hera, and Aphrodite.
Снимка: Олег Константинов / Photo: Oleg Konstantinov
Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton
Панагюрски златен сервиз. Ритон - детайл / Panagyurishte gold set. Rhyton - detail
Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton
Панагюрски златен сервиз. Ритон - детайл / Panagyurishte gold set. Rhyton - detail
Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton
Панагюрски златен сервиз. Ритон - детайл / Panagyurishte gold set. Rhyton - detail
Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton
Панагюрски златен сервиз. Ритон - детайл / Panagyurishte gold set. Rhyton - detail
Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton
Панагюрски златен сервиз. Ритон - детайл / Panagyurishte gold set. Rhyton - detail
Съкровище от Голяма Брестница / Golyama Brestnitsa Treasure
Съкровище Голяма Брестница. Цилиндрична купа, сребро / Golyama Brestnitsa Treasure. Cylindrical cup, silver
Съкровище Голяма Брестница. Касероле, сребро / Golyama Brestnitsa Treasure. Patera, siver
Съкровище Голяма Брестница. Касероле, сребро / Golyama Brestnitsa Treasure. Patera, siver
Панагюрски златен сервиз. Амфора-ритон / Panagyurishte gold set. Amphora-rhyton
Панагюрски златен сервиз. Амфора-ритон - детайл / Panagyurishte gold set. Amphora-rhyton - detail
Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton