Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton

Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton

Злато / Gold
Археологически музей, Пловдив / Archaeological museum, Plovdiv
Инв. № 3196 / Inv. 3196
В. 14 см, т. 439.05 г / H. 14 cm, wt. 439.05 g
Кр. на 4 - нач. на 3 в. пр. Хр. / End of the 4th - beginning of the 3rd c. BC
Ритон с протоме на козел. Рогът на съда е украсен с фриз, който представя боговете Хера, Аполон, Артемида и Нике - техните имена са изписани над глаите им. / Rhyton with a goat protome. The horn of the vase is decorated with a frieze that represents the deities Hera, Apollo, Artemis, and Nike - their names are inscribed above their heads.
Снимка: Олег Константинов / Photo: Oleg Konstantinov
 
Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton
Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton
Панагюрски златен сервиз. Ритон - детайл / Panagyurishte gold set. Rhyton - detail
Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton
Панагюрски златен сервиз. Ритон - детайл / Panagyurishte gold set. Rhyton - detail
Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton
Панагюрски златен сервиз. Ритон - детайл / Panagyurishte gold set. Rhyton - detail
Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton
Панагюрски златен сервиз. Ритон - детайл / Panagyurishte gold set. Rhyton - detail
Панагюрски златен сервиз. Ритон / Panagyurishte gold set. Rhyton
Панагюрски златен сервиз. Ритон - детайл / Panagyurishte gold set. Rhyton - detail
Съкровище от Голяма Брестница / Golyama Brestnitsa Treasure
Съкровище Голяма Брестница. Цилиндрична купа, сребро / Golyama Brestnitsa Treasure. Cylindrical cup, silver
Съкровище Голяма Брестница. Касероле, сребро / Golyama Brestnitsa Treasure. Patera, siver
Съкровище Голяма Брестница. Касероле, сребро / Golyama Brestnitsa Treasure. Patera, siver
Панагюрски златен сервиз. Амфора-ритон / Panagyurishte gold set. Amphora-rhyton
Панагюрски златен сервиз. Амфора-ритон - детайл / Panagyurishte gold set. Amphora-rhyton - detail