Център по тракология "Проф. Александър Фол"

Адрес: София 1000 ул. Московска No 13
Телефон: +3592 981 58 53
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Основан: през 1972 от проф. дин Александър Фол
От 01.07.2010 г. - част от Институт за балканистика с Център по тракология Проф. Александър Фол при БАН

Ръководител: проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Секретар: гл. ас. д-р Мирослав Издимирски
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ръководител на библиотека: Мариямина Ташкова-Лаптева
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

проф. дфн Светлана Георгиева Янакиева
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

проф. дин Калин Стойнев Порожанов
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

проф. дин Валерия Николова Фол
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

доц. д-р Камен Димитров Димитров
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

доц. д-р Добриела Тодорова Котова
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

гл. ас. д-р Ирина Димитрова Шоповa
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

гл. ас. д-р Стоянка Петрова Димитрова
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

гл. ас. д-р Пламен Рангелов Петков
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

гл. ас. д-р Мирослав Издимирски
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

гл. ас. д-р Петя Илиева
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

гл. ас. д-р Ружа Танчева Попова
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

гл. ас. д-р Милен Иванов
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

гл. ас. д-р Весела Атанасова
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Мариямина Тодорова Ташкова-Лаптева - библиотекар
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.