Царският цвят цинобър / The royal colour Cinnabar

Постер от изложба Царският цвят цинобър в тракийската и римската култура по българските земи, 2021 / Poster from the exhibition Cinnabar - the royal colour in Thracian and Roman cultures in the Bulgarian lands, 2021
Автори на текса: проф. дин Валерия Фол, д-р Росица Манова / Authors of the text: Prof. Valeria Fol DrHist, Dr. Rossitsa Manova