Идакос

  ”Idakoj

Топоним на Тракийския Херсонес.

Името се споменава единствено от Тукидид при описанието на битката при Киноссема [Thuc. 8, 104, 2]. Анализът на текста, съпоставен с данните от археологическите проучвания и липсата на локализирани антични останки, позволява да се заключи, че това са наименования на местности, вероятно заливи, в района между Елайус и Киноссема.

Смята се, че името И. има тракийски произход и е композитум от ‡dh "гора, дърво" и и.-е. *∂kwā "вода".

За същия участък Плиний Стари съобщава два нови топонима - "станцията на ахейците (statio Achaeorum) и Кулата (turris)" [Plin. nat. 4, 11, 49]. Те са хапакс в литературата и вероятно при тях става въпрос за някакви временни наблюдателни съоръжения, свързани с охраната на протока.

 

[Юлия Цветкова]