Хипербореи

(Hyperboreans) - митичен народ, който според античната литературна традиция населява крайния север - Страната на мъдростта. Митът за хипербореите се вписва в кръга на вярванията, свързани със северния Аполон. Хипербореите са носителите на древни орфически идеи, които през 8 - 6 в. пр. Хр. проникват, асимилират се и се вписват трайно в елинската култура.