Хипеборейски диагонал

(Hyperborean Diagonal) -  технически термин, въведен в научната литература, за да обозначи зоната, разположена между Югозападна и Североизточна Тракия, която продължава по протежението на Понтийското крайбрежие чак до полуостров Крим, с най-наситени данни за тракийския орфизъм. Съгласно елинската митология хипербореите са носители на мъдростта и светлината, на Слънчевата религиозност, персонифицирана от Аполон/Дионис, тъждествен на тракийския Орфей.