Глоса

Още у античните граматици означава рядка, диалектична или чужда дума [Aristot., Rhet.1410; b 12; Pol.1457 b 4 и др.].

Това значение е запазено в езикознанието и до днес. У античните автори са засвидетелствани ок. 80 глоси приписвани в древността или от модерните учени на тракийския език, от които понастоящем само ок. 30 се смятат за достоверно тракийски. 

Георги Михайлов