Аргиске

= Ергиске (Argiske, Ergiske) - тракийско селище, чието име се споменава в надпис върху съд от Рогозен и в кодекси от ІХ-Х в. със съчиненията на Демостен. Един от центровете на одриската династическа територия, разположен вероятно в Югоизточнотракийските земи.