Кулата на Херо

  `Hroàj pÚrgoj

Топоним на Тракийския Хеисонес.

За пръв път Страбон споменава за К. на Х. при Сестос [Strab. 13, 1, 22].

Как е изглеждала, може да се разбере от репродукцията й върху монети, фрески, мозайки от римската епоха. Местоположението й трябва да се търси на носа, на който се е намирал града.

 

Юлия Цветкова