Критоте

  Kriqwt»

Град на югоизточния бряг на Тракийския Херсонес [Ps.-Skyl 67; Ps.-Skymn. 711; St. Byz. s. v. Kriqw¯th].

Местоположението му   трябва да се търси в северна посока от дн.  гр. Гелиболу, Турция - при Ески фанар бурун, на около 1 - 2 км. северно от него. Най-ранното му споменаване е през V в. пр. Хр.  [Hellan. fr. 27], но доколкото е известно той е основан по-рано от Милтиад Стари към 556 г. пр. Хр. [Ephor. fr. 40; Ps.-Skymn. 711].

Заедно с Елеунт К. е от верните атински съюзници на полуострова по време на войната с тракийския цар Котис І [Dem. 23, 158]. Градът разполага със собствено монетосечене в сходен хронологически диапазон и интензитет като това на Елеунт.

Просъществува до към І в. пр. Хр. [Strab. 7, fr. 56 (55)]. За неговото изчезване допринася възникването в близост на Калиполис.

 

Юлия Цветкова