Койла

  Ko‹la, Ko…lh, portus Coelos

Селище на югоизточния бряг на Тракийския Херсонес с локализация при дн. Килия, Турция, в най-вдадената в сушата част на залива между селищата Мадитос и Сестос.

Възниква през първата половина на І в., вероятно първоначално като пристанище. Развитието му се свързва с римската императорска епоха, когато става главен град на полуострова [Plin. nat. 4, 11, 49; 4, 12, 74; Mela. 2, 2, 26; Ptol. 3, 11, 9].

При император Хадриан градът е издигнат в муниципия и добавя към името си родовото AELIA. Сече монети със своето име от времето на император Хадриан (117 - 138 г.) до времето на император Галиен (253 - 268 г.).

 

Юлия Цветкова