Представяне на книга

 

На 30 юни 2020 година в дора на Института за балканистика с Център по тракология Проф. Александър Фол към Българска академия на науките на ул. Московска № 45 беше представен двуезичният тематичен сборник Египетските култове в Сердика, издаден по проект на ИБЦТ – БАН и реализиран със съдействието на Френския институт в България. Той включва 5 статии, които проследяват разпространението на египетските култове в Гръко-римския свят, появата им в елинистическа Тракия и имплантирането им в римска Сердика. Хронологическите му рамки обхващат периода от началото на епохата на Елинизма (т.е. края на 4 – началото на 3 в. пр. Хр.) до края на римската епоха (4 в. сл. Хр.). Статиите са написани от различни специалисти - историци, нумизмати и археолози.