Изложба Човек-природа-култура

 

Човек-природа култура: Древна Тракия и Средновековна България 
Фотоизложба, която цели да запознае широката общественост, както и подрастващите, с връзката природа–култура в цялостния живот и в светогледа на древните и средновековни култури, видима в съхранените до наши дни недвижими и движими културни ценности.
Изложбата беше открита на 10 юни 2020 година в Софийското ларго