Търсене
Азбучен индекс
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ

Общо намерени 31 резултати.
Резултати 1 - 30 от 31
1. ТРАКИЙСКО ЕЗИКОЗНАНИЕ
(език и надписи/Език и култура)
На един първоначален етап в историята на индоевропейското езикознание няколко големи лингвисти като Якоб Гр

2. Тракийската топонимия
(език и надписи/Топоними)
Сред тракийския езиков материал, с който разполагаме, основна част представлява ономастиката (лични, божески

3. Тини / Тиния / Тиниада
(държавност/Етносите)
Thynoi / Thynia / Thynias   Във фр. 53 от схолия към Аргонавтиката на Аполоний Родоски се казва, че съгласно Хезиод (VІІІ/V

4. Тибарени
(държавност/Етносите)
В своя Анабазис Ксенофонт казва, че страната на тибарените е равна и има по-малко укрепени места край/на/при

5. Тейспес/Чишпиш
(история/Персия)
675 - 640 г.пр.Хр. стперс. Cišpiš, стгрц. Τεΐσπης Баща на Кир І и Ариарамнес, и дядо на

6. Терей
(религиозност/Тракия и траките в митологията)
ThreÚj   Тракийски митологичен цар, син на Арес [Apollod., 3,14, 8; Hygin., Fab. 45, 246; Ovid., Met. 6, 427, и др.]. Той е от същ

7. Теристасис/Тиристасис
(държавност/Селища, градове, резиденции)
В Корпуса на Д. Дечев името е  тракийско. В Инвентарния свод на полисите, Теристасис е определено като п

8. ТРАКИЙСКИТЕ ТЪРЖИЩА
(държавност/Селища, градове, резиденции)
Още със заселването си по тракийските крайбрежия на Европа елините от формиращите се полиси влизат в икономи

9. Тотоес
(религиозност/Боговете)
Totoēs, TotÒhj Интерпретиран като подобен на гръцкия Хипнос тракийски бог или демон. Появява се един единств

10. Тонзос
(език и надписи/Топоними)
TÒnzoj Име на селище, споменато от Птолемей  в списъка на вътрешните градове в Тракия между Арзос и Ка

11. Тонзос
(език и надписи/Хидроними)
TÒnzoj Река в Тракия, приток на Хеброс (дн р. Тунджа) [Barrington Atlas 22, 51]. Речното име се среща в различни форм

12. Тиродиза/Тиристасис
(държавност/Тракийски Херсонес)
  Turodiza//Teiristasij Град на югоизточния бряг на Тракийския Херсонес, с локализация при дн.  Шаркьой, Турция,

13. Тарабостесийци (Tarabostesei)
(религиозност/Обществата)
Затворено аристократично общество при гетите и по-късно при даките, което впоследствие носи и наименование

14. Табула Пойтингериана (Tabula Peutingeriana)
(карти/Карти на Римската империя)
Антична рисувана карта на Римската империя, съхранена чрез пергаментен свитък от началото на XIII в. Състо

15. Терес (Teres)
(царе/Исторически тракийски владетели)
Одриски владетел   1. Тракийски цар (края на VI-нач. на V в. пр. Хр., ок. 448 г. пр. Хр.(?). Ако сведението

16. Тракия преди траките
(история/Тракия преди траките)
Зората на европейската цивилизация В продължение на един век регистрираните и проучени праисторически о

17. Тракийският език
(език и надписи/Език и култура)
Граници и хронология Езикът на траките принадлежи към индоевропейското семейство. На него са говорили трак

Тракия Понтика или Тракия на моретата са  крайбрежията на Мраморно и Егейско море, чиято северна част е на

19. Тракийските царства
(държавност/Държавност: тракийските царства)
Античната писмена литературна традиция, като се започне от ранните гръцки поети и логографи, и от Херодот на

Началото на римското завоевание на Балканския полуостров започва през 20-те години на III в. пр. Хр. със завладя

21. Терей
(религиозност/Тракия и траките в митологията)
  Тракийско име, сродно с тракийското име Терес. Фигурира в древен мит, известен в няколко версии, въз

22. Титулатура
(царе/царе)
Проблематиката за титулатурата (Т.) на царете в древна Тракия е от значение за открояването на тяхното място в

23. Тонкова М.
(библиография/библиография)
Публикации Проблемът за човешкото жертвоприношение. – В: Земите на България люлка на тракийската култура.

24. Тонев М.
(библиография/библиография)
Публикации Приноси към историята на траките.– Беломорски преглед, 1942, № 1, 179-180.

25. Тодорова, Аврамова
(библиография/библиография)
Публикация Тодорова Х., М. Аврамова. Праисторическо изкуство от България. С., 1982, 78 с.

26. Тодоров Я.
(библиография/библиография)
Монография Паганизмът в Долна Мизия през първите три века след Христа. София, 1928.

27. Тодоров Ив.
(библиография/библиография)
Публикация Неизвестните тракийски владетели 542-798 а. u. c. Велико Търново, 1998.

28. Теодосиев Н.
(библиография/библиография)
Публикации Свещената игра на орфиците. – Култура, 1990, № 2, 64-78. Хиерон Орос. – Култура, 1990, № 6, 58-76.

29. Тачева-Хитова М.
(библиография/библиография)
Публикации Култът на Сабазий в Тракия. Проблеми. (Проучвания върху историята на античните религии. ІХ) – ГС

30. Тачева М.
(библиография/библиография)
Монографии История на българските земи в древността през елинистическата и римската епоха. Второ допълнено

<< Първа < Предишна 1 2 Следваща > Последна >>