Търсене
Азбучен индекс
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ

Общо намерени 24 резултати.
Резултати 1 - 24 от 24
1. Пиреней
(царе/Митологични царе)
Pyreneus - тракийски цар в Давлида и Фокида Известен е от Metamorphoses на Овидий [Ovid. Metam. 5.270-300], който пише, че тракийския

2. Пафлагони (Пафлагония)
(държавност/Етносите)
Наемната, предимно елинска, войска, оглавявана от историка Ксенофонт, в края на V в.пр.Хр., преминава през Анат

3. Потеклото на Дарий
(история/Персия)
Потеклото на Дарий

Ахемен (Haxāmaniš) вероятно между 705 - 675 г.пр.Хр.   Царе на Аншан Теиспес/Чишпиш (Cišpiš) вероятн

5. Полиместор
(царе/Тракия и Троя)
Вж. Галерията Polum»στωρ, Polymestor - митологичен цар на Тракийския Херсонес, който "плодородната зем

6. Полидорос
(царе/Тракия и Троя)
Вж. Галерията Πολύδωρος, Polydorus - в превод от стгр. името му означава буквално „много(

7. Палеобалканистика/Антична балканистика
(история/Палеобалканистика)
Терминът палеобалканистика възниква в съветската езиковедска школа през 70-те години на ХХ в. С него първона

8. Погребално угощение
(религиозност/Вяра и обредност)
Когато разказва за погребалните обичаи на траките, Херодот изрично определя угощението при смърт на богати

9. Прианти
(държавност/Етносите)
Priantae.  Тракийски етнос, споменат с това си име прианти/Priantae за първи път през І в.сл.Хр., от Плиний Стари (Plin

10. Пеопли
(държавност/Етносите)
Paioplai.  Пеоплите са неголям тракийски етнос в Югозападна Тракия, който изглежда е част от по-големия траки

11. Птелеон
(държавност/Тракийски Херсонес)
  Ptelšwn Неголямо селище на северозападния бряг на Тракийския Херсонес.   Споменато е единствено у Д

12. Панормос
(държавност/Тракийски Херсонес)
  Panhormus Селище на Тракийския Херсонес. Споменава се единствено у Плиний, който го разполага най-общо в з

13. Пактия
(държавност/Тракийски Херсонес)
  PaktÚh Град на югоизточния бряг на Тракийския Херсонес. За пръв път се споменава в изворите от V в. пр.

14. Пайон
(държавност/Тракийски Херсонес)
  Paièn Селище на северозападния бряг на Тракийския Херсонес.  Споменава се единствено през ІV в. пр.

15. Пангей (Pangaion)
(религиозност/Свещената топонимия)
Планина в Югодападна Тракия (дн. Кушница в Гърция), на брега на Егейско море. Споменава се от Херодот [VII, 112]

16. Плейсти (Pleistoi)
(религиозност/Обществата)
Затворено общество при даките. Засвидетелствувано у Йосиф Флавий [Arch. XVIII, 22]. Древният автор сравнява П. с

17. Плейстор (Pleistoros)
(религиозност/Боговете)
Местно божество на апсинтите. Според Херодот, на П. се принасят човешки жертви [Hdt. IX, 119]. Такава е съдбата н

18. Порожанов К.
(библиография/библиография)
Рударството и металургията в района на "Меден рид" край Созопол и връзките на местнотонаселение със ср

19. Попова Р.
(библиография/библиография)
Човешкото жертвоприношение и ликантропията в култа към Ликейския Зевс в Аркадия. В: Годишник на Департамент

20. Попов Д.
(библиография/библиография)
Публикации и монографии Върху някои проблеми, които поставя тракийската богиня Бендида. – Студентски про

21. Петков П.
(библиография/библиография)
Публикации Външна политика на Одриското царство при Котис и неговия наследник Терес (ІІ в. пр. Хр.). – Истор

22. Панайотов Ив., К. Йорданов
(библиография/библиография)
Публикации По въпроса за минното дело и металургията на Тракия през бронзовата и желязната епоха. – В: Пър

23. Поредица “Антични автори”
(библиография/библиография)
Преводи Павзаний. Описание на Елада. Кн. І-Х. Превод от старогръцки В. Русинов. Гл. редактор Ал. Фол. – В: Поре

24. Права
(Статично съдържание)
Права за ползване Носителят на авторските права е лицензирал този продукт само за индивидуално ползване. Вся

<< Първа < Предишна 1 Следваща > Последна >>