Търсене
Азбучен индекс
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ

Общо намерени 48 резултати.
Резултати 1 - 30 от 48
1. Керое(са)
(религиозност/Тракия и траките в митологията)
Κερόη, Κερόεσσα – „рогатата” [Hesych., fr. 3, §3, p. 147 Müller; Georg. Codin, p. 4; у Steph. B

2. Калпе/с
(държавност/Селища, градове, резиденции)
Калпе/с лимен се намира приблизително в средата на Тракия (Xen. Anab. VІ 2, 17), но в този случай е ясно, че тук става д

3. Конкурс за гл. асистент
(Център по тракология "Проф. Александър Фол"/Обяви)
Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН – София, обявява ко

4. Ксеркс II
(история/Персия)
(май – юли 424 г. пр. Хр.) Ст. перс. Xašayārša, със значение “цар на героите” или “герой сред цар

5. Ксеркс I
(история/Персия)
486 - 464 г.пр.Хр. стперс. Xašayārša , със значение цар на героите или герой сред царете, стгрц. Ξέρξ&eta

6. Камбиз ІІ
(история/Персия)
529 - 522 г.пр.Хр. стперс. Kambujiya, стгрц. Καμβύσης Син на Кир І и персийската принцеса Кас

7. Кир ІІ
(история/Персия)
559 - 530 г.пр.Хр. стперс. Kuruš; стгрц. Κῦρος, предполагаемо значение слънцеподобен Си

8. Камбиз І
(история/Персия)
580 - 599 г.пр.Хр. стперс. Kambujiya,стгрц. Καμβύσης Роден ок. 600 г.пр.Хр. По-малкият син на Кир

9. Кир І
(история/Персия)
вероятно между 640 - 580 г.пр.Хр. стперс. Kuruš, стгрц. Κῦρος, предполагаемо значение Слънце

10. Керсеблепт
(царе/Исторически тракийски владетели)
Kersebleptes, Kersebleptes Одриски цар, син и наследник на Котис I. Не успява да преодолее парадинастичните центробежни с

11. Конкурс за главен асистент
(Център по тракология "Проф. Александър Фол"/Обяви)
вж. Конкурси

12. Конкурс за академичната длъжност "професор"
(Център по тракология "Проф. Александър Фол"/Обяви)
вж. Конкурс

13. Конкурс за главен асистент
(Център по тракология "Проф. Александър Фол"/Конкурси)
Конкурс за главен асистент по специалността 05.03.01 Стара история (вкл. Праистория) Институтът за балканистика

14. Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор"
(Център по тракология "Проф. Александър Фол"/Становища и рецензии)
Становища и рецензии за научната дейност на доц. дфн Светлана Янакиева

15. Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор"
(Център по тракология "Проф. Александър Фол"/Конкурси)
Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по специалността 05.04.22 Класически езици, с единствен ка

16. Кени
(държавност/Етносите)
Кainoi Територията им се разполага: на изток - от долното течение на Хеброс до към Пропонтида, на се

17. Кипсела
(държавност/Селища, градове, резиденции)
Според Д. Дечев Кипсела се идентифицира с днешния град Ипсала. Ипсала се намира в Източна Тракия, в Европейск

18. Кабиле
(държавност/Селища, градове, резиденции)
Според Димитър Дечев Кабиле е град на около 7 км северозападно от Ямбол, на завоя на река Тунджа. В Инвентарни

19. Каничка с изображения на тракийски воини
(съкровища/Тракия и траките в interpretatio graeca)
Каничка с изображения на тракийски воини от Карнобат (450-425 г.пр.Хр.) Червенофигурната атическа кана (ви

20. Конница
(история/Археология)
Появата на конницата в Древния свят и Тракия се свързва с опитомяването на коня и с използването на конната

21. Крит
(история/Тракия и Крит)
Krete. Остров в източната част на Средиземно море, свързващо звено между Европа, Азия и Африка. Център на за

22. Колесница
(история/Археология)
Според археологическите данни колата с две или четири плътни дървени колела се появява още през ІV хил.пр.Хр.

23. Клейта
(религиозност/Тракия и траките в митологията)
Kleite, Klite или Clite 1. Дъщеря на цар Меропс от фригийското селище Перкоте на малоазийския бряг на Хелеспонта, сп

Находката се състои от общо 85 броя, случайно открити през 2002 г. в горичка в землището на село Панайот Хитово,

Находката се състои от 100 броя цели и фрагментирани антропоморфни, зооморфни фигури, миниатюрни модели на п

26. Кулата на Херо
(държавност/Тракийски Херсонес)
  `Hroàj pÚrgoj Топоним на Тракийския Хеисонес. За пръв път Страбон споменава за К. на Х. при Сестос [Strab.

27. Критоте
(държавност/Тракийски Херсонес)
  Kriqwt» Град на югоизточния бряг на Тракийския Херсонес [Ps.-Skyl 67; Ps.-Skymn. 711; St. Byz. s. v. Kriqw¯th]. Местополож

28. Койла
(държавност/Тракийски Херсонес)
  Ko‹la, Ko…lh, portus Coelos Селище на югоизточния бряг на Тракийския Херсонес с локализация при дн. Килия,

29. Кобрис
(държавност/Тракийски Херсонес)
  Kîbruj Селище на северозападния бряг на Тракийския Херсонес.   Появява се през ІV в. пр. Хр. За него се

30. Кипасис
(държавност/Тракийски Херсонес)
  KÚpasij Селище на северозападния бряг на Тракийския Херсонес.   Вероятно възниква още през VІ в. пр. Х

<< Първа < Предишна 1 2 Следваща > Последна >>