Търсене
Азбучен индекс
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ

Общо намерени 28 резултати.
Резултати 1 - 28 от 28
1. Битини/Витини
(държавност/Етносите)
Bithynoi Народностното име битини/витини липсва в Омировия епос (Porozhanov 1995: 113-122). То ще се появи в  античната мит

2. Бебрики
(държавност/Етносите)
Етнонимът бебрики е характерен за малоазийските тракийски области Битиния/Витиния и Мизия, както твърдят 

3. Барбюз(и)ос
(царе/Митологични царе)
Митичен тракийски владетел на земите в устието на Понта, баща на Фидалейа (Φιδάλεια), съпру

4. Барбюз(и)ос
(език и надписи/Хидроними)
[Барбюзес или Барбюзос: Βαρβύσης, Βάρβυσσος в статията Ἡράκλ&eps

5. Бориза
(история/Тракия и Персия)
Според Описание на Европа на Хекатей Бориза е pÒlij, тоест град  на персите в Европа/Тракия (Hecataeus, Fr. 166 (apud

6. Баргус (№ 2)
(език и надписи/Хидроними)
Река в Тракия, приток на Хеброс, днес Тополница. Единствените данни за реката дължим на Плиний Ста

7. Баргус (№ 1)
(език и надписи/Хидроними)
B£rgoj  е името на днешната река Морава, което заедно с другите си два варианта M£rgoj и BrÒggoj е изве

8. Беос кенос
(държавност/Селища, градове, резиденции)
Името е засвидетелствано в надписите върху металните владетелски съдове на одриските царе Котис І (383/382-360/35

9. Беос/Беон
(държавност/Селища, градове, резиденции)
Името е засвидетелствано в надписите върху металните владетелски съдове на одриските царе Котис І (383/382-360/359

10. Бреа
(държавност/Селища, градове, резиденции)
Brša Град в Тракия, към който атиняните изпратили колонизационна експедиция през втората половина на 40-те

11. Бриги
(държавност/Етносите)
BrÚgej, Bràgai, BrÚgoi, Bràgoi, Br…gej, Br…goi Тракийско племе в югозападните тракийски земи, съседи на

12. Бразидас
(история/Тракия през Класическата епоха )
Brasidas. Спартански военачалник, който по време на Пелопонеската война (431-404 г.пр.Хр.) защитава интересите на

13. Бюзес
(царе/Исторически тракийски владетели)
Бюзес; Бюзас; Бюзю /Buzes; Buzas; Buzu/ - тракийски владетел (династ) Тракийският владетел, който предава

14. Барсабас
(царе/Исторически тракийски владетели)
Барсабас / Barsabas / - тракийски владетел   Диодор [Diod. exc. 16=FHG] е единственият автор, който, макар

15. Бапти
(религиозност/Извори за Тракия и траките)
  B£ptai Наименование на староатическа комедия на Евполис, поставена по време на Големите Дионисии (месе

16. Битюас
(език и надписи/Хидроними)
BiqÚaj Река в югоизточна Тракия, вероятно недалеч от Бизантион, ст.гр. BiqÚaj . Споменава се единствен

17. Батюниас
(език и надписи/Хидроними)
Baqun…aj Река в Югоизточна Тракия, западно от Бизантион (дн. Сазлъ- или Ташла-дере, Турция). Идентификаци

18. Борей
(религиозност/Тракия и траките в митологията)
Boršaj. Митологична персонификация на студения северен вятър. Oще Омир не се съмнява, че Б. живее някъде

19. Бореади
(религиозност/Тракия и траките в митологията)
Потомството на северния вятър Борей. Първоначално античните автори познават като Б. само крилатите сино

20. Брауро
(религиозност/Боговете)
Braurè 1. Тракийска принцеса, жена на едонския цар Питак. Спомената е от Тукидид [Thuc. 4, 107] по повод на Пелоп

21. Бендидии
(религиозност/Празниците)
Празници в чест на богинята Бендида. Както сочат епиграфските паметници, те започват да се организират о

22. Бендида (Bendis)
(религиозност/Боговете)
Едно от имената-прозвища на Великата богиня-майка на траките. За нея има най-много изворови данни от

23. Божествата на траките
(религиозност/Вяра и обредност)
За божествата на траките е знаменито известието на Херодот, който още през V в. пр. Хр. твърди, че те почитат са

24. Бешевлиев В.
(библиография/библиография)
Публикации  Към Въпроса за народността на старите македонци. – ГСУ-ИФФ, 27, 1932, 1-76. Епиграфски приноси. Соф

25. Бизантион
(държавност/Държавност: тракийските царства)
Бизантион (Bàz£ntion, Buz£ntion, Byzantion, Byzantium) Тракийско селище (дн. гр. Истанбул), върху което е основана п

26. Богатства и съкровища
(съкровища/съкровища)
Богатствата и съкровищата (Б. и с.) са пословични за траките, а сведенията за тях изобилстват в античната писме

27. Бизас
(държавност/Селища, градове, резиденции)
Бизия/Биза/Виза BÚzaj, BÚzhj, BÚzoj     Тракийски топо- и антропоним, запазен в писмена форма по Запа

28. Бизас
(царе/Митологични царе)
(BÚzaj, BÚzhj, BÚzoj). Легендарен тракийски цар Б. е епоним и един от основателите на Бизантион. Останалите,

<< Първа < Предишна 1 Следваща > Последна >>